Kỷ luật Giám đốc CDC tỉnh Quảng Bình

Ngày 18-8, UBKT Tỉnh ủy Quảng Binh cho biết, đơn vị vừa tổ chức kỳ họp thứ 17 do ông Đinh Hữu Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT tỉnh Quảng Bình chủ trì tiến hành kỷ luật cảnh cáo đối với Giám đốc CDC Quảng Bình và một số cán bộ khác.

Ông Đỗ Quốc Tiệp (bìa trái)

Ông Đỗ Quốc Tiệp (bìa trái)

Theo UBKT Tỉnh ủy Quảng Bình, Đảng ủy CDC Quảng Bình, ông Đỗ Quốc Tiệp - Giám đốc CDC Quảng Bình và tập thể đảng viên, cán bộ, viên chức CDC đã có nhiều nỗ lực, đóng góp trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh. CDC Quảng Bình đã chủ động nắm bắt diễn biến dịch bệnh, có nhiều sáng kiến, giải pháp linh hoạt, phù hợp với tình hình, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, góp phần kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh, phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Quá trình phòng, chống dịch Covid 19, cán bộ, đảng viên CDC đã thực hiện nhiệm vụ khách quan, chưa phát hiện động cơ vụ lợi.

Tuy nhiên, Đảng ủy CDC Quảng Bình chưa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để CDC, ông Đỗ Quốc Tiệp - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CDC và một số cán bộ, đảng viên có khuyết điểm, vi phạm trong thực hiện đấu thầu, mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, hóa chất, sinh phẩm phòng, chống dịch Covid-19.

Trách nhiệm chính đối với những khuyết điểm, vi phạm nêu trên thuộc về ông Đỗ Quốc Tiệp, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CDC; trách nhiệm tham mưu thuộc về các khoa, phòng chức năng và các cá nhân có liên quan.

Trách nhiệm trong công tác thẩm định giá, quyết toán kinh phí thuộc về Sở Tài chính; trách nhiệm thẩm định dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc về sở y tế và các cá nhân có liên quan.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, nguyên nhân, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, UBKT Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy CDC kiểm điểm, nghiêm túc rút kinh nghiệm; kịp thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra.

UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Đỗ Quốc Tiệp, Đảng ủy viên Đảng ủy Sở Y tế, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CDC tỉnh Quảng Bình.

UBKT Tỉnh ủy Quảng Bình yêu cầu Đảng ủy Sở Y tế kiểm điểm trách nhiệm đối với các cá nhân có liên quan theo quy định. UBKT Tỉnh ủy đề nghị Ban cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm về hành chính đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định.

Cùng đó UBKT Tỉnh ủy Quảng Bình quyết kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phạm Xuân Lưỡng, Phó Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng, nguyên Huyện ủy viên, nguyên Chánh Thanh tra huyện Quảng Ninh.

MINH PHONG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn//ky-luat-giam-doc-cdc-tinh-quang-binh-835469.html