Kim ngạch XNK qua cửa khẩu Móng Cái đạt gần 345 triệu USD

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    2 đăng lạiGốc

    QĐND Online – 344,6 triệu USD là tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) trong hai tháng đầu năm 2008, đây là số liệu được đưa ra theo Trung tâm thông tin thương mại (Bộ Công Thương)...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.kinhte.tinkte.30939.qdnd