Kiều hối chuyển về TP.HCM quý I tăng cao nhất trong 3 năm gần đây

Kiều hối chuyển về từ khu vực châu Á tiếp tục chiếm tỷ trọng cao nhất, chiếm hơn 59 % tổng lượng kiều hối chuyển về trong quý I.

Theo ông Nguyễn Đức Lệnh - Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh TP.HCM, quý I năm nay, lượng kiều hối chuyển về TP. HCM đạt 2,869 tỷ USD, đây cũng là mức tăng trưởng cao nhất trong 3 năm gần đây, bằng 30,3% so với cả năm 2023. Trong khi quý 1 năm 2023 tăng 19,4%; năm 2022 tăng 14,2%.

Trong đó, kiều hối chuyển về từ khu vực châu Á tiếp tục chiếm tỷ trọng cao nhất, chiếm hơn 59 % tổng lượng kiều hối chuyển về trong quý I, tốc độ tăng trưởng ở mức 7,5% so với quý trước và tăng 86,1% so với cùng kỳ.

Cần khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn lực kiều hối để sự phát triển kinh tế - xã hội (Ảnh: Lệ Hằng)

Cần khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn lực kiều hối để sự phát triển kinh tế - xã hội (Ảnh: Lệ Hằng)

Với tỷ trọng lớn và tốc độ tăng trưởng cao, kiều hối chuyển về từ khu vực này đã trở thành yếu tố chính thúc đẩy tăng trưởng kiều hối về TP.HCM trong 3 tháng đầu năm nay. Trong khi đó lượng kiều hối chuyển về từ châu Âu và châu Đại Dương giảm.

Theo ông Nguyễn Đức Lệnh, trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới vẫn còn khó khăn và xung đột địa chính trị phức tạp, kết quả kiều hối tiếp tục phản ánh xu hướng tăng trưởng và những tác động tích cực đối với hoạt động kinh tế - xã hội, trong vai trò nguồn vốn để khai thác, sử dụng, hỗ trợ và phát triển.

Việc khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn lực này có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội mà còn có tác động tích cực đối với hiệu quả chính sách và điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước.

Lệ Hằng/VOV-TP.HCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/kieu-hoi-chuyen-ve-tphcm-quy-i-tang-cao-nhat-trong-3-nam-gan-day-post1089947.vov