Kiến nghị chuyển hồ sơ vụ “kẹo bột đá” đến CQĐT

    Gốc

    Đoàn thanh tra của Bộ Y tế đã kiến nghị chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc đến Cục C15 - Bộ Công an để điều tra, xử lý theo pháp luật hiện hành.>> Vụ “kẹo bột đá”: Chưa "quyết" hành chính hay hình sự

      Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/kinhte/2008/9/99667.cand