Kiểm tra công tác dân vận ở Bộ đội Biên phòng tỉnh

Chiều 29-6, Đoàn kiểm tra 437 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do ông Trần Ngọc Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy dẫn đầu kiểm tra Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh và Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Nha Trang về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 25 ngày 3-6-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới và Kết luận số 43 ngày 7-1-2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25.

Sau gần 10 năm thực hiện Nghị quyết 25, BĐBP tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực cả về nhận thức cũng như hoạt động thực tiễn, tạo được sự đồng thuận của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn biên giới biển, đảo. Cán bộ làm công tác dân vận thường xuyên được củng cố, kiện toàn, luôn đổi mới hình thức, giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ; phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể địa phương triển khai nhiều mô hình có hiệu quả...

Ông Trần Ngọc Thanh đề nghị, thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đối với công tác dân vận, nhất là các hoạt động liên quan đến nhân dân như: Giải quyết các thủ tục hành chính; tăng cường tuần tra kiểm soát giữ vững an ninh trật tự trên biển; hỗ trợ ngư dân khai thác hải sản, bảo vệ môi trường biển… góp phần giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng thế trận biên phòng vững chắc.

Văn Huệ

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202206/doan-kiem-tra-437-cua-ban-thuong-vu-tinh-uy-kiem-tra-cong-tac-dan-van-o-bo-doi-bien-phong-tinh-8255833/