Kiểm soát chặt thịt lợn nhập từ Mỹ

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Cục Thú y đang soạn công văn có tính chất thông báo tình hình và biện pháp bước đầu về tình hình đàn lợn, trong đó tăng cường giám sát đàn lợn và những cơ sở giết mổ, chế biến... Theo Phó Cục trưởng Cục Thú y, cần kiểm soát chặt chẽ nguồn nhập khẩu, nhất là từ Mỹ vì Việt Nam đã nhập cả lợn giống và lợn thịt từ Mỹ (nơi có nhiều người nhiễm cúm lợn). >> Thế giới chạy đua đối phó với dịch cúm lợn

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2009/4/112453.cand