Kiểm lâm giám sát rừng bằng máy tính bảng

Các máy tính bảng sau khi được sử dụng làm thiết bị để tập huấn sẽ được giao lại cho các cán bộ lâm nghiệp, kiểm lâm thực hiện việc giám sát rừng…

Có máy tính bảng, lực lượng kiểm lâm sẽ 'bớt khổ' so với việc ghi chép thủ công như trước đây. Trong ảnh là lực lượng kiểm lâm thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Đakrông (Quảng Trị) đi tuần rừng

Ngày 15.11, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị phối hợp với dự án Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ (một dự án liên quan đến chương trình giảm phát thải 6 tỉnh Bắc trung bộ, do Quỹ đối tác các-bon trong lâm nghiệp - FCPF, ủy thác qua Ngân hàng Thế giới - PV) ở Việt Nam giai đoạn 2 đã tổ chức lớp tập huấn về sử dụng máy tính bảng trong theo dõi, báo cáo diễn biến tài nguyên rừng cho cán bộ kiểm lâm và các đơn vị liên quan của tỉnh Quảng Trị.

Dự kiến trong 3 ngày, các học viên sẽ được học cách sử dụng máy tính bảng, cách ứng dụng phần mềm để theo dõi, báo cáo diễn biến tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp.

Đây là phương pháp ứng dụng kỹ thuật hiện đại, đảm bảo tính kịp thời, chính xác, hiệu quả về chi phí, tiết kiệm thời gian và dễ sử dụng hơn nhiều so với việc sử dụng biểu mẫu trên giấy in như cách truyền thống.

: Các học viên tập sử dụng máy tính bảng để giám sát rừng. ẢNH: THANH LỘC

Theo bà Lê Thị Thanh Hương, điều phối viên của dự án, toàn bộ máy tính bảng do FCPF-2 cung cấp và từ nay đến cuối năm sẽ có 3 lớp tập huấn kỹ năng tương tự được tổ chức cho cán bộ kiểm lâm tại Quảng Trị.

Sau khi kết thúc các khóa tập huấn, toàn bộ máy tính bảng (cấp cho Quảng Trị là 60 cái) sẽ được bàn giao lại cho các đơn bị trực tiếp cử người đi học, để sử dụng trong thực tế theo dõi tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp.

Được biết, dự án này được áp dụng cho cán bộ lâm nghiệp, kiểm lâm của 6 tỉnh Bắc trung bộ tham gia.

Nguyễn Phúc