Kiềm chế lạm phát là nhiệm vụ trọng tâm

    Báo VnEconomy
    1 đăng lạiGốc

    Chính phủ Việt Nam đặt kiềm chế lạm phát là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn hiện nay...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=06&home=detail&id=501553def7d0c6&page=category