"Kích thích" quá

    Báo VTC News
    Gốc

    (VTC News) - "Thuốc" kích thích này có vẻ hơi quá liều.

    AQ (youtube)

    Nguồn VTC: http://vtc.vn/65-225072/video-hai/kich-thich-qua.htm