Khung đen

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    “Xoảng” một tiếng, phó chủ tịch thành phố Lâm Lệ bị nhốt vào trong một cái khung đen, ngay sau đó chị phát hiện tranh chân dung, ảnh chụp, kể cả tên chị, tất tần tật đều bị nhốt cả vào trong khung đen.

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.vanhoa.vanhoc.46544.qdnd