Khu Công nghệ cao: Lập dự án xây dựng nhà ở cho công nhân

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    Gốc

    UBND TP HCM vừa chỉ đạo các cơ quan chức năng nhanh chóng lập dự án 3,5 ha xây dựng khu nhà lưu trú công nhân làm việc tại khu công nghệ cao, quận 9...

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2008/03/13/021739/6499