Không sợ thua, chỉ sợ không đồng thuận

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Chỉ còn mấy ngày nữa, từ ngày 1-1-2009 theo cam kết, Việt Nam sẽ cho phép thành lập doanh nghiệp bán lẻ 100% vốn nước ngoài. Những thách thức đang chờ đón các doanh nghiệp trong nước ...

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/192284