Không kiểm soát rác y tế:Hậu quả khó lường

    Gốc

    Ngày 18-9, ghi nhận tại Bệnh viện Bình Dân (số 371 Điện Biên Phủ, P.4, Q.3-TPHCM) cho thấy cách quản lý rác y tế ở đây khá lỏng lẻo.

    Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/khoa-hoc/202834.asp