Không ai kiểm soát

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng VN vừa công bố có 10% mẫu nước tương đóng chai trên thị trường nhiễm 3-MCPD, nhưng lại không nêu danh sách cụ thể. Sở Y tế TPHCM thì cho rằng mình không biết và cũng chẳng liên quan gì đến thông tin này

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/suc-khoe/228247.asp