Khôn ngoan hơn trong sử dụng ngoại tệ

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Ngân hàng Nhà nước tiếp tục nâng biên độ giao dịch mua bán USD lên mức 1%. Điều này, ngay lập tức khiến cho tỷ giá USD so với VND giảm đáng kể.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=10&NewsId=45642