Khói xe biến đổi chức năng não

    Hít phải chất thải từ động cơ dùng dầu diesel trong một giờ không những khiến bạn nhức đầu mà còn có thể làm biến đổi các chức năng của não.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Suckhoe/2008/3/12/229764.tno