Khối Công nghệ cán mốc 1 tỷ đô, chiếm 58% doanh thu FPT trong 2022

Kết thúc năm 2022, FPT hoàn thành 104% kế hoạch doanh thu và 100% kế hoạch lợi nhuận.

Kết thúc năm 2022, FPT ghi nhận doanh thu 44.017 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 7.654 tỷ đồng, lần lượt tăng 23% và 21% so với cùng kỳ năm 2021. Với kết quả này, FPT đã vượt 4% kế hoạch doanh thu và hoàn thành 100% mục tiêu lợi nhuận được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông 2022.

EPS tương ứng đạt 4.421 đồng/cổ phiếu, tăng trưởng 22% so với năm trước.

Khối Công nghệ đóng góp 58% doanh thu và 45% lợi nhuận

Khối Công nghệ (bao gồm Dịch vụ CNTT trong nước và Dịch vụ CNTT nước ngoài) tiếp tục giữ vai trò chủ chốt, đóng góp 58% doanh thu và 45% lợi nhuận trước thuế của toàn Tập đoàn, tương đương 25.521 tỷ đồng và 3.421 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 23% và 22% so với năm trước.

Trong đó, doanh thu Dịch vụ CNTT tại nước ngoài đạt 18.935 tỷ đồng, tăng 30,2%, lợi nhuận trước thuế đạt 2.987 tỷ đồng, tăng 23,3% so với năm 2021.

Các thị trường trọng điểm đều giữ được đà tăng trưởng cao, đặc biệt tại thị trường Mỹ (tăng 50%) và châu Á – Thái Bình Dương (tăng 36,4%). Thị trường Nhật Bản, mặc dù chịu tác động của việc đồng Yên mất giá nhưng vẫn tăng trưởng 16% so với cùng kỳ nhờ vào nhu cầu chuyển đổi số tăng cao, đặc biệt trong nửa cuối năm 2022.

Doanh thu chuyển đổi số đạt 7.349 tỷ đồng, tăng trưởng 33% so với cùng kỳ, khẳng định năng lực cung cấp dịch vụ chuyển đổi số hiệu quả, toàn diện của Tập đoàn.

Mảng dịch vụ CNTT tại thị trường nước ngoài cũng ghi nhận doanh thu ký mới đạt 21.594 tỷ đồng (tương đương 1 tỷ USD), tăng trưởng 39% so với năm trước. Trong đó, số lượng hợp đồng ký mới có quy mô doanh thu trên 5 triệu USD/dự án đạt 31 hợp đồng, tăng 63% so với cùng kỳ.

Mảng dịch vụ CNTT tại thị trường trong nước đạt doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt 6.586 tỷ đồng và 434 tỷ đồng, tương đương tăng trưởng 6,3% và 15,3% so với cùng kỳ. Trong đó, các sản phẩm, giải pháp thuộc hệ sinh thái Made by FPT mang lại 1.150 tỷ đồng doanh thu, tăng trưởng 54,3% so với cùng kỳ.

Khối Viễn thông và Giáo dục tiếp đà tăng

Doanh thu khối Viễn thông của FPT tăng trưởng 16% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 14.730 tỷ đồng; LNTT tăng trưởng 17,6%, đạt 2.818 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu dịch vụ viễn thông tăng trưởng 15,5%, đạt 13.954 tỷ đồng.

Nhu cầu giáo dục ngành công nghệ thông tin tăng mạnh đã góp phần thúc đẩy doanh thu của mảng Giáo dục của FPT tăng 53% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 4.712 tỷ đồng.

Minh An

Nguồn Vietnamdaily: http://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doanh-nghiep/khoi-cong-nghe-can-moc-1-ty-do-chiem-58-doanh-thu-fpt-trong-2022-161275.html