Khối A có tỷ lệ “chọi” cao

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Ở phía Bắc, đứng vị trí đầu bảng về số thí sinh đăng ký là Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội với gần 36.400 hồ sơ. Kế đến là Trường ĐH Thương mại với 32.192 hồ sơ; Học viện Ngân hàng gần 25.000 hồ sơ.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=72665