Khoảng tối phía sau những cuộc du lịch

    Gốc

    Trong cuộc nhậu kéo dài quá nửa đêm ở thị trấn Sapa thơ mộng, khi rượu đã ngà ngà, bí mật đằng sau công việc của một số hướng dẫn viên du lịch nam dần hé mở: Có một vài chàng trong số họ đã và đang là những "cave đực" không hơn không kém.

      Nguồn Đại Đoàn Kết: http://antg.cand.com.vn/vi-vn/phongsu/2007/11/64575.cand