Khi nông dân mất ruộng

Là người đang sinh sống ở đồng bằng sông Cửu Long, tôi thấy tình trạng ly nông và ly hương đang diễn ra hết sức nhức nhối...

Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2008/06/08/091131/8388