Khi Internet như... rùa

    Gốc

    Chưa bao giờ đạt tốc độ như cam kết, đó là phản ánh của nhiều khách hàng đang sử dụng ADSL của 3 doanh nghiệp có thị trường khống chế (FPT, VDC, Viettel) đến Báo Người Lao Động.

      Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/cntt/213647.asp