Khi đàn ông đi chợ

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    Có hai loại bí-vợ tôi nói, một loại dài và màu xanh, gọi là bí đao. Loại kia thì tròn và màu vàng, gọi là bí đỏ. Ở Delhi, đôi khi người ta gọi cả hai loại này chỉ đơn giản là “bí”. Đừng nhầm lẫn nhé. Hãy mua bí đỏ chứ đừng mua bí đao.

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.vanhoa.vanhoc.45692.qdnd