Khi các bà sơ “điên tiết”….

    Gốc

    (Vitinfo) - Một tu viện tại Ý đã phải đóng cửa sau khi xảy ra một cuộc đánh lộn giữa ba bà sơ còn lại nơi đây.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/Muctin/Chuyenla/28148/default.aspx