Khánh thành Trung tâm học liệu tại Đại học Thái Nguyên

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Ngày 21.11.2007, Tổ chức Đông Tây hội ngộ (EMW)  tổ chức lễ khánh thành trọng thể  Trung tâm học liệu mới tại Đại học Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Giaoduc/2007/11/21/216637.tno