Khánh Hòa: Tổ chức dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng năm 2024

Ngày 18/4 (nhằm ngày 10/3 Âm lịch), tại TP. Nha Trang, Tỉnh ủy, HDND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, tổ chức lễ dâng hương tưởng nhớ đến các Vua Hùng nhân ngày Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Nghi thức trong lễ dâng hương nhân ngày Giỗ Tổ Hùng Vương.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu, cùng người dân Khánh Hòa đã thực hiện nghi thức dâng hương tưởng niệm Đức Quốc Tổ và nguyện cầu về những điều tốt đẹp quốc thái dân an, muôn nhà yên vui, no ấm.

Tại buổi lễ, ông Đinh Văn Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, đọc diễn văn tưởng nhớ đến các Vua Hùng, ôn lại truyền thống vẻ vang tốt đẹp của dân tộc, lịch sử dựng nước và giữ nước hào hùng của các thế hệ ông cha, cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ đối với đất nước của các thế hệ hôm nay.

Ông Đinh Văn Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, đọc diễn văn tưởng nhớ Vua Hùng.

Việc tổ chức lễ dâng hương tưởng nhớ đến các Vua Hùng trong ngày Giỗ Tổ hàng năm, đã thể hiện cho tấm lòng ngưỡng vọng của những người con tại quê hương Khánh Hòa hướng về cội nguồn dân tộc.

Qua đây, thể hiện nét đẹp, bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”. Đây cũng là dịp nhằm góp phần thắt chặt thêm tình cảm đại đoàn kết các dân tộc, tô thắm thêm nghĩa đồng bào gắn bó keo sơn.

Xuân Hiếu

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/khanh-hoa-to-chuc-dang-huong-tuong-nho-cac-vua-hung-nam-2024-10277908.html