Khám phá cấu trúc điện của DNA

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND- Các nhà khoa học thuộc Đại học Do Thái Jerusalem và cộng sự đã tiên phong tìm ra cấu trúc điện của từng phân tử DNA.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=121211&sub=72&top=41