Khai trương siêu thị Co.opmart Nhiêu Lộc

    Gốc

    Ngày 18/12/2007, Siêu thị Co.opMart Nhiêu Lộc (TP.Hồ Chí Minh) - thành viên thứ 26 và là siêu thị thứ 7 khai trương trong năm 2007 trong chuỗi hệ thống Co.opMart chính thức ra đời.

      Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=18302