Khai mạc kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa X: Xem xét, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng

Sáng 7-12, tại Trung tâm Hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh, Kỳ họp thứ 14 – Kỳ họp thường lệ cuối năm của HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã chính thức khai mạc.

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/media/202312/khai-mac-ky-hop-thu-14-hdnd-tinh-khoa-x-xem-xet-quyet-nghi-nhieu-noi-dung-quan-trong-76e2c13/