Khai mạc chợ phần mềm và giải pháp CNTT 2007

    Gốc

    Sáng 27-9, tại TP Hồ Chí Minh, Chợ công nghệ phần mềm và giải pháp CNTT (Softmart 2007) đã chính thức khai mạc...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.kinhte.tinkte.23874.qdnd