Kết Thúc Tháng Chay Ramadan

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (BNS) Đây là một cảnh tượng diễn ra tại Jaipur, thuộc bang Rajasthan của xứ Ấn Độ, để kết thúc tháng chay Ramadan, dù rằng người theo Hồi giáo chỉ chiếm 12% dân số.

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/thoi-su/2008/11/20081111.27451.ca