Kéo dài hoạt động không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân dịp nghỉ lể 30/4, 1/5, UBND quận Hoàn Kiếm sẽ kéo dài thời gian hoạt động các không gian đi bộ trên địa bàn lên 6 ngày.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/keo-dai-hoat-dong-khong-gian-di-bo-ho-hoan-kiem-dip-nghi-le-304-15-post574317.antd