Keo chống đạn

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Đó là một chất keo đặc biệt, bình thường tồn tại dưới dạng đặc quánh nhưng nó có thể chuyển sang dạng rắn ngay lập tức khi chịu một lực tác động mạnh bất ngờ. Đây là sản phẩm của Công ty Blue Divine Ltd., Anh, có tên là D30.

    Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/200904011042545P0C1038/keo-chong-dan.htm