Kể chuyện Bác Hồ nơi "Thủ đô kháng chiến"

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Những ngày đầu tháng 9, tại Thái Nguyên, quê hương của "Thủ đô kháng chiến" trong thời kỳ chống thực dân Pháp xâm lược tưng bừng cờ hoa và những hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng Hội thi sơ khảo "Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" khu vực 1.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=131073&sub=50&top=37