Doanh nhân Hàn Quốc giàu thêm 1,2 tỷ USD nhờ dịch Covid-19

Doanh nhân Hàn Quốc giàu thêm 1,2 tỷ USD nhờ dịch Covid-19

Yêu cầu giãn cách xã hội để ngăn ngừa dịch Covid-19 giúp nhà sáng lập dịch vụ nhắn tin của Hàn Quốc có thêm...
Samsung phát hành thêm Galaxy Note 10 hỗ trợ cho giao dịch tiền ảo

Samsung phát hành thêm Galaxy Note 10 hỗ trợ cho giao dịch tiền ảo