Ixraen tăng lượng hàng hóa vào Dải Gaza

    Báo VTC News
    Gốc

    Ngày 22/6, lực lượng Phòng vệ Ixraen (IDF) cho biết họ đã bắt đầu vận chuyển nhiều hàng hóa hơn vào Dải Gaza khi thỏa thuận ngừng bắn với Hamas bước sang ngày thứ tư.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/255180/Default.aspx