Ixraen coi Dải Gada là “thực thể thù địch”

    Báo VTC News
    Gốc

    Ngày 19/9, một quan chức cao cấp Ixraen cho biết nước này đã tuyên bố Dải Gada là một "thực thể thù địch".

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/214330/Default.aspx