ISC: Đẩy mạnh xuất khẩu

    Báo Sức Khỏe & Đời Sống
    Gốc

    Ngày 1/12/2007, tại Dinh Thống Nhất TPHCM, Công ty cổ phần rượu quốc tế (ISC) đã tổ chức hội nghị khách hàng và công bố sản phẩm mới.

    Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=18223