Iran bầu Chủ tịch Quốc hội mới

    Báo VTC News
    Gốc

    Ngày 28/5, ông Ali Larijani đã được bầu làm Chủ tịch Quốc hội Iran với 232 phiếu bầu trong tổng số 263 phiếu.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/251532/Default.aspx