[Infographic] Thế giới đang tạo ra một cơn ác mộng hạt nhân

Trong lịch sử phát triển bom nguyên tử, có thể xem bom Uranium và bom Plutonium là cặp anh em song sinh. Cùng với U235, các hạt nhân Pu239 cũng được sử dụng để chế tạo bom nguyên tử. Sau khi Mỹ thử nghiệm thành công bom nguyên tử đầu tiên vào năm 1945, Mỹ đã ném quả bom Urani tàn phá thành phố Hirohima và sau đó quả bom Plutoni chứa chất nổ Pu239 lại dội xuống thành phố Nagasaki. Sức tàn phá của quả bom Plutoni vô cùng kinh khủng, nó đã phá hủy hoàn toàn 6,7 km2 nhà cửa (1/3 số nhà của Nagasaki) và sát hại 2/3 số dân thành phố (7,3 vạn người chết và 7,5 vạn người bị thương). Infographic dưới đây sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về bom plutonium, cũng như biết được lịch sử các cuộc thử bom hạt nhân của nhân loại.

Trong lịch sử phát triển bom nguyên tử , có thể xem bom Uranium và bom Plutonium là cặp anh em song sinh. Cùng với U235, các hạt nhân Pu239 cũng được sử dụng để chế tạo bom nguyên tử. Sau khi Mỹ thử nghiệm thành công bom nguyên tử đầu tiên vào năm 1945, Mỹ đã ném quả bom Urani tàn phá thành phố Hirohima và sau đó quả bom Plutoni chứa chất nổ Pu239 lại dội xuống thành phố Nagasaki. Sức tàn phá của quả bom Plutoni vô cùng kinh khủng, nó đã phá hủy hoàn toàn 6,7 km2 nhà cửa (1/3 số nhà của Nagasaki) và sát hại 2/3 số dân thành phố (7,3 vạn người chết và 7,5 vạn người bị thương). Infographic dưới đây sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về bom plutonium, cũng như biết được lịch sử các cuộc thử bom hạt nhân của nhân loại.

Tham khảo thêm: Vũ khí hạt nhân

Nguồn: graphs.net