IBM là công ty CNTT xanh dẫn đầu

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Sáng kiến “Dự án bảo vệ môi trường xanh” (Project Big Green) và những thành công của khách hàng đưa IBM lên vị trí hạng đầu sắp hạng đầu tiên của Computerworld.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=9368&t=pcolarticle