IBM: Bộ nhớ “racetrack” sẽ nhanh và rẻ hơn

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    IBM đang phát triển loại bộ nhớ “racetrack” lưu trữ thông tin trên các nguyên tử từ tính, có khả năng đọc/ghi thông tin nhanh hơn bộ nhớ flash đến 100.000 lần.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=9729&t=pcolarticle