Hy vọng mới cho tiến trình hòa bình

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Vượt qua người đứng sau chỉ với 1,1% số phiếu ủng hộ, nhưng phần trăm nhỏ nhoi ấy lại là cơ hội lớn với Ngoại trưởng I-xra-en, bà T. Líp-ni. Cùng với việc được bầu làm Chủ tịch đảng Ca-đi-ma cầm quyền, nữ Ngoại trưởng I-xra-en đã nắm gần như 100% cơ hội trở thành Thủ tướng, một vị trí quyền lực nhất ở quốc gia Do Thái này.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/44/181315