Huyện Bát Xát: Đảng viên sinh con thứ 7 bị thi hành kỷ luật mức 'cảnh cáo'

Đó là đảng viên Trang A Dơ, thôn Tả Lèng bị Chi bộ thôn Tả Lèng, Đảng bộ xã Pa Cheo thi hành kỷ luật bằng hình thức 'cảnh cáo' do sinh con thứ 7. Cũng trong năm 2023, Chi bộ thôn Tả Lèng còn thi hành kỳ luật với hình thức 'cảnh cáo' đảng viên Trang A Sử do sinh con thứ 5.

 Cái nghèo đeo đẳng đời sống người dân Pa Cheo, một trong những nguyên nhân là tảo hôn, sinh nhiều con vẫn còn ở mức báo động. Ảnh minh họa: Hai mẹ con một người phụ nữ tại thôn vùng cao Pa Cheo.

Cái nghèo đeo đẳng đời sống người dân Pa Cheo, một trong những nguyên nhân là tảo hôn, sinh nhiều con vẫn còn ở mức báo động. Ảnh minh họa: Hai mẹ con một người phụ nữ tại thôn vùng cao Pa Cheo.

Năm 2023 còn có 4 đảng viên (2 tại xã Cốc Mỳ, 2 đảng viên tại xã Dền Thàng) bị kỷ luật mức “cảnh cáo” do sinh con thứ 4. Tính cả năm, Đảng bộ huyện Bát Xát thi hành kỷ luật 16 đảng viên do vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, trong đó có 10 đảng viên bị “khiển trách” do sinh con thứ 3.

Học sinh THCS xã Pa Cheo tham gia một buổi tuyên truyền của nhà trường về phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết và chính sách dân số.

Chung con số 16 đảng viên bị kỷ luật do vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình trong năm 2023 còn có Đảng bộ huyện Si Ma Cai, trong đó 1 đảng viên phải chịu mức “cảnh cáo” do sinh con thứ 4; Đảng bộ huyện Bảo Yên, Bảo Thắng, Văn Bàn, mỗi đơn vị có 15 đảng viên bị kỷ luật mức “khiển trách” do sinh con thứ 3; Đảng bộ huyện Bắc Hà có 11 đảng viên vi phạm kỷ luật nội dung này, trong đó 1 đảng viên bị “cảnh cáo” vì sinh con thứ 4. Đảng ủy Khối cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh có 2 đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ Sở Giao thông vận tải và Xây dựng sinh con thứ 3 bị thi hành kỷ luật ở mức “khiển trách”.

Nỗi buồn của người phụ nữ xã Pa Cheo bởi cái nghèo bám riết và những hủ tục về sinh nhiều con đeo đẳng.

Riêng Đảng bộ thành phố Lào Cai và Đảng bộ thị xã Sa Pa không có đảng viên vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình trong năm 2023.

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/huyen-bat-xat-dang-vien-sinh-con-thu-7-bi-thi-hanh-ky-luat-muc-canh-cao-post376744.html