Huyện Bắc Yên hoàn thành 19 công trình, phần việc chào mừng 60 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện

Ngày 19/6, Tổ công tác 60 năm, Huyện ủy Bắc Yên đã tổ chức Hội nghị báo cáo tiến độ thực hiện Kết luận số 1526-KL/HU, ngày 8/1/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Hội nghị báo cáo tiến độ thực hiện Kết luận số 1526-KL/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Yên.

Hội nghị báo cáo tiến độ thực hiện Kết luận số 1526-KL/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Yên.

Thực hiện Kết luận số 1526-KL/HU về triển khai thực hiện 38 phần việc, công trình chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày lập Đảng bộ huyện (29/9/1964-29/9/2024) và 60 năm Ngày thành lập huyện (20/10/1964-20/10/2024), đến nay, đã hoàn thành 19 công trình, phần việc. Trong đó, 6 danh mục cấp huyện, 13 phần việc cấp cơ sở, gồm: Tổng kết đánh giá kết quả thực hiện mô hình điểm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; biên soạn đưa lịch sử Đảng bộ huyện giai đoạn 1945-2020 vào giảng dạy ở bậc THCS và Trung tâm chính trị huyện; công nhận mới 2 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP, nâng tổng số lên 11 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP; có 36 bản, tiểu khu vận động xã hội hóa hoàn thành cổng vào bản, tiểu khu; lắp đặt đèn năng lượng mặt trời tại xã Xím Vàng, Song Pe, với kinh phí trên 300 triệu đồng, bê tông hóa 5 tuyến đường giao thông nội bản tại xã Hồng Ngài, Chim Vàn, Háng Đồng, Tạ Khoa.

Tại cuộc họp, Tổ công tác yêu cầu các thành viên tiếp tục chỉ đạo đôn đốc, triển khai thực hiện các công trình, phần việc đảm bảo đúng tiến độ. Đồng thời, tham mưu cho Ban Thường vụ thành lập ban tổ chức lễ kỷ niệm; đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua hướng tới ngày thành lập Đảng bộ và thành lập huyện.

Thu Thảo

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/bac-yen/huyen-bac-yen-hoan-thanh-19-cong-trinh-phan-viec-chao-mung-60-nam-ngay-thanh-lap-dang-bo-huyen-nemy6l8Ig.html