Hướng vào kinh tế và 3 mặt trận lớn

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Tìm những giải pháp mới để cứu hệ thống tài chính. Xác lập hướng đi mới cho cuộc chiến ở Iraq, Afghanistan và định hình chính sách cho cuộc xung đột ở Trung Đông

    Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20090122012252102P0C1006/huong-vao-kinh-te-va-3-mat-tran-lon.htm