Hương sắc Suối Giàng

    Báo Sức Khỏe & Đời Sống
    Gốc

    Người H'Mông xa xưa đã phát hiện ra con suối lớn trong lòng núi sâu. Con suối Giàng bắt nguồn từ đỉnh núi cao, nơi có những cánh rừng nguyên sơ đầy huyền thoại... Chính nơi đây, xã Suối Giàng có chè San Tuyết- một đặc sản hiếm không nơi nào có.

    Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=18614