HP tung ra model UMPC sử dụng chip VIA

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    HP chọn bộ xử lí (BXL) C7-M của VIA vì nó thỏa mãn các yêu cầu về nhiệt độ cần cho chiếc PC siêu di động (UMPC) Compaq 2133 và vì BXL này đã sẵn sàng.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=9695&t=pcolarticle