Houda Nonoo-Nữ đại sứ đặc biệt của Bahrain

    Báo Đại Đoàn Kết
    Gốc

    Muốn làm một nhà ngoại giao giỏi ở Washington đòi hỏi không chỉ sức thu hút người khác mà còn phải gan dạ và đôi khi cả sự táo bạo. Đó cũng là những phẩm chất mà Houda Ezra Nonoo đang có đầy đủ. Điểm đặc biệt nhất của bà Nonoo không chỉ ở chỗ là nữ đại sứ đầu tiên của Bahrain tại Washington mà còn bởi bà là nữ đại sứ người Do Thái đầu tiên của một quốc gia Arập Hồi giáo Trung Đông.

    Nguồn Đại Đoàn Kết: http://antg.cand.com.vn/vi-vn/hautruong/2009/1/68304.cand