Hơn 80% dân Trung Quốc sẽ xem lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh 2008

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Đây là kết quả điều tra vừa được Công ty điều tra nghiên cứu hàng đầu Trung Quốc CTR công bố.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=81196