Hơn 258.000 tỉ đồng trái phiếu đáo hạn

Trong năm 2024 sẽ có hàng loạt lô trái phiếu ngàn tỉ đồng đáo hạn, trong đó có rất nhiều lô trái phiếu giá trị lớn được phát hành bởi các doanh nghiệp bất động sản chưa niêm yết hoặc mới thành lập.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/hon-258000-ti-dong-trai-phieu-dao-han-112428.htm